Nhiều người nói Tiến Lên Miền Bắc cũng tương tự như chơi giống miền Nam, nhưng không phải vậy đâu nhé mỗi một miền...